Správa zařízení

Zdokonalte kontrolu a zvyšte efektivitu vašich multifunkčních zařízení.

Omezení funkcí

uniFLOW Vám umožní jednoduše zakázat určité funkcionality tiskových zařízení a to až na úrovni jednotlivých uživatelů. Dle typu uživatele můžete například nastavit, že někteří uživatelé budou moci pouze černobíle kopírovat nebo naopak návštěvám povolíte pouze tisk z mobilního zařízení, ale již nebudou mít možnost kopírovat či skenovat. 

Audit zařízení - nejvyšší úroveň kontroly

Integrací softwaru uniFLOW a Canon iW SAM Express můžete jednoduše nahrávat a archivovat veškerou aktivitu tiskových zařízení jako jsou tisk, skenování, kopírování, odesílání dokumentů a faxů. Jakmile se provede jakákoli aktivita na tiskovém zařízení, uniFLOW zdokumentuje obsah textu, obraz dokumentu a informace o uživateli, který aktivitu provedl. Všechny tyto informace velmi usnadní práci při případném auditu.

Všechny obrazy může uniFLOW převést na prohledávatelné (OCR) dokumenty a následně je odeslat k archivaci. Maximální bezpečnosti docílíte díky funkci "kontrola dle klíčových slov", která v reálném čase hlídá citlivé dokumenty obsahující tato klíčová slova a dokáže zabrání vytisknutí, kopírování či naskenování takových dokumentů a ihned odešle zprávu odpovědné osobě, že dochází k neoprávněné aktivitě na zařízení.   

Monitoring stavu tiskových zařízení a notifikace.

uniFLOW umožňuje monitorovat stavy celé Vaší flotily tiskových zařízení. Administrátor má tak přehled o všech tiskárnách včetně informací o nutnosti doplnění tonerů či papíru do zásobníků. 

uniFLOW lze nakonfigurovat tak, aby Vám automaticky posílalo upozornění o změně stavu tiskového zařízení, například když dojde toner nebo papír, když se tiskárna dostane do chybového hlášení nebo z nějakého důvodu nebude online atd.

Jako příklad lze uvést workflow v případě, že dojde papír v některé z tiskáren. Zařízení může 15 minut čekat, zda někdo papír nedoplní sám. Po 15 minutách nečinnosti uniFLOW může poslat email odpovědné osobě s požadavkem na doplnění papíru. Pokud např. do 30 minut stále není problém vyřešen, může uniFLOW zaslat email přímo oddělení zásob či objednávku na papír přímo dodavateli.

Automatické přepnutí při výpadku

uniFLOW umožňuje v prostředí CRQM (tzn. využití hlavního uF serveru + vzdálený server RPS) automatický přechod multifunkčních zařízení Canon na druhý server v případě výpadku jednoho, čímž garantujeme 100% plynulost tiskových procesů ve Vaší společnosti. Spojení s dalším serverem proběhne okamžitě v momentě, že se "hlavní" server začne tvářit jako offline.

uniFLOW navíc rovnoměrně rozděluje počet připojených tiskových zařízení k jednotlivým vzdáleným serverů (RPS), aby nedocházelo k jejich přetížení. Jakmile výpadek "hlavního" serveru odstraněn, zařízení se automaticky připojí zpět.